Troféer

 1. 10

  Google intergrasjon

  Gratulerer. Du får 10 poeng for å knytte kontoen din til Google+

 2. 10

  Facebook integrasjon

  Gratulerer. Du får 10 poeng for å knytte kontoen din til Facebook.

 3. 20

  Lieutenant Junior Grade

  20 eller flere posteringer

 4. 35

  Lieutenant

  Lieutenant

 5. 70

  Lieutenant Commander

  70 eller flere posteringer

 6. 100

  Commander

  100 eller flere posteringer og 20 liker

 7. 250

  Captain

  250 eller flere posteringer og 50 liker

 8. 500

  Commodore

  500 eller flere posteringer og over 100 liker