Oversikt over redigeringsprogram. OPPD.: 23/02-08

En tråd i 'Programvare' startet av incanus, 15 Jul 2005.

 1. incanus

  incanus Lt. Commander

  Innlegg:
  881
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  NB! Denne tråden vil ikkje verte oppdatert meir. Dette er fordi videointeressa mi har nesten forsvunne, so eg følgjer ikkje noko særleg med meir, og fordi eg ærleg talt ikkje orker. Skulle nokon ha ynskje om å ta over jobben, send meg ein e-post på totaskj [at] gmail dott com.

  Eg vil gjerne takke alle som har kome med innspel til denne guiden.


  Innhaldsliste

  1. Innleiing

  2. Windowsprogram
  -Gratisprogram
  -Rimelege program
  -Profesjonelle/Semiprofesjonelle program

  3. Program for OS X
  -Gratisprogram
  -Rimelege program
  -Profesjonelle/Semiprofesjonelle program

  4. Linuxprogram
  -Gratis/nybyrjarprogram
  -Profesjonelle/Semiprofesjonelle program

  5. Andre nyttige småprogram  Innleiing  Det finst i dag svært mange program ein kan bruke til å redigere video med, og det å finne fram i denne jungelen kan vere vanskeleg. Bakgrunnen for denne guiden var å gje ein oversikt over kva som finst, og på den måten vise veg i den metaforiske jungelen. Sjølv om det er ein god del program her, so finst det andre som ikkje er nemnt. Likevel kan du finne dei fleste som vil vere aktuelle for deg.

  Når ein set seg ned med eit nytt program for fyrste gong, vil det i dei fleste tilfelle verke litt framand og vanskeleg. Hugs difor det, at ein ikkje kan rekne med å forstå alt ved fyrste møte med eit program, og at ein difor ikkje bør gi opp etter fem minutt. Ta deg tid, les i manualen, sjå på tutorials og prøv deg fram. Gjer det, og du vil snart kunne bruke programmet utan store vanskar. Det er ikkje uvanleg at produsenten har ein del tutorials på heimesida si, og ein vil ofte finne fleire med Google.

  Her følgjer noko som på ein måte er ei kort oppsummering av guiden (sett bort frå Linux-delen). Det er ei kort innleiing til kvar kategori guiden er delt inn i - gratis, nybyrjar og (semi-)profesjonell - og nokre anbefalingar for kvar av dei.

  Vil helst ikkje bruke pengar.
  Det er ikkje nødvendig å bruke pengar for å finne eit dugande program. Har ein Windows XP eller Apple OS X følgjer det med eit program som kan brukast. Dei har kanskje ikkje enormt med mogelegheiter, men det treng ein nødvendigvis ikkje i byrjinga. Om Movie Maker/iMovie ikkje passer deg, kan Avid Free DV vere eit alternativ.

  Den kanskje største ulempa med Movie Maker og FreeDV, er at ingen av dei kan brenne DVDar. Rett nok, iMovie kan det heller ikkje, men til gjengjeld er iMovie integrert med iDVD, som følgjer med i same pakke (iLife).

  Bruke litt pengar, men ikkje so veldig mykje.
  Er du i denne kategorien, er dei mest kjende alternativa Adobe Premiere Elements og Pinnacle Studio. Andre alternativ er Magix Movie Edit Pro og Sony Vegas Movie Studio+DVD (Platinum Edition). Alle saman koster under tusenlappen, vil gje nok mogelegheiter for nybyrjarar, og kan brenne til DVD. Studio er kjend for å vere eit svært intuitivt og enkelt program, men har hatt mykje problem med ustabilitet blant ein del brukarar. Magix har fått ein del god omtale, og storebroren til Vegas Movie Studio er eit svært bra program.

  Sit du med ein Mac, vil Final Cut Express vere eit naturleg - og godt - val.

  Vil ha noko meir enn det Studio/Premiere Elements o.l. kan tilby.
  Tenkjer du slik, er mogelegheitane mange. Dei mest vanlege (semi-)profesjonelle programma, er Sony Vegas, Avid Liquid (tidlegare Pinnacle Liquid Edition), Adobe Premiere Pro og Avid Xpress Pro. Desse varierer i pris frå ca. 5000kr for Avid Liquid, til ca. 15 000kr for Avid Xpress Pro. Dei andre ligg for det meste rundt 6-10 000kr. Er du ein Mac-brukar, og er i denne gruppa, sit du truleg allereie med anten Final Cut Pro eller Avid Xpress Pro framfor deg.

  Men merk dette: Uansett kva du vel, vil du truleg verte fornøgd. Dei har i stor dei same mogelegheitene, og hovudforskjellane ligg i arbeidsflyten og korleis programma gjer ting. Ein kan vanskeleg seie at eitt av dei programma er best, sjølv om det alltid vil vere nokon som hevder det er eitt som slår dei andre ned i støvlane. Ein kan rett nok seie at enkelte program er betre på enkelte område – til dømes skal Avid Xpress vere svært bra på håndtering av store mengder media. For å finne ut kva som passer deg best, prøv dei ut. Det finst demoversjonar av fleire av dei.  Programnamna er linkar!

  For Windows


  Gratisprogram  AviDemux
  Dette er eit program rekna for enkelt kutting av video, samt omkoding til ei rekkje ulike format, deriblant DVD-klar MPEG2. Ein kan automatisere arbeidoppgåver ved hjelp av mellom anna skripting.

  Avid FreeDV
  Det har eit grensesnitt som truleg er litt vanskelegare enn Movie Maker og andre. Programmet er ein krympa versjon av Xpress DV/Pro, med same utsjånad, men mange færre mogelegheiter. Det har nokre få effektar, mogelegheit for å leggje til tekst, og to videospor og to lydspor, men ein kan ikkje brenne til DVD. Ein fordel med dette er at overgangen til eit dyrare Avid-program vil vere mykje lettare, ettersom grensesnittet er det same. Avid er det næraste ein kjem ein «industristandard» (vert bl.a. brukt mykje av NRK), og det er mange som nyttar det elles òg.
  For fyrstegongsbrukarar vil det vere ein god ide sjå gjennom Avid sine eigne tutorialar om programmet.

  DDClip Free
  Finst og i ein betalversjon med fleire mogelegheiter.

  Jahshaka
  Jahshaka er eit opensource-program, som er relativt avansert, og har mogelegheiter for klipping, effektarbeid, (3D)animering og lydmiksing. Du finn nokre få tutorials på heimesida til programmet. NB: Programmet har so langt ikkje mogelegheit for å overføre video frå DV-tape. For å gjere dette må du bruke eit anna program som Virtualdub eller Scenalyzer.

  Panasonic MotionDV Studio LE
  Dette programmet følgjer med miniDV-kameraa til Panasonic, frå og med NV-GS37 og oppover. Det fungerer heilt greit, og kan overføre video i full kvalitet via USB.

  VirtualDub
  Dette opensource-programmet vert mest brukt til å konvertere videofiler over til andre format, men det er og i stand til å utføre enkel redigering. Ein kan t.d. overføre video frå kamera, trimme videoen, leggje til diverse effektar og erstatte lydsporet.
  Test.
  Liten guide.
  Liten guide 2.
  Informasjon om VDub-bok

  Vivia
  Dette er eit program med open kjeldekode, som framleis er i startfasen, men som allereie har eit par avanserte funksjonar. Desse er for det fyrste «multicam»-redigering, altso ein måte å forenkle redigeringa av scener tatt opp med fleire kamera, og for det andre mogelegheit for å ha fleire tidslinjer i det same prosjektet. Av effektar og overgangar er det for augeblikket berre overtoning (crossfade/cross dissolve) og inn- uttoning (fade in og fade out). Import- og eksportmogelegheitane er begrensa til PAL-video og ein del ulike biletformat.

  Windows Movie Maker
  Windows XP:
  Versjon 1 av dette følger med Windows XP, medan MM2 følgjer med Service Pack 2 for XP. Programmet har eit enkelt grensesnitt, der ein har prøvd å gjere det enkelt for nybyrjaren. Det har ein relativt bra samling av enkle effektar og overganger. Ein kan leggje til musikk, voiceover og tekst, men det har berre eit videospor , i tillegg til tekstspor, og eit lydspor, en ein kan ikkje brenne filmar til DVD frå dette programmet..

  Windows Vista:
  I Vista Home Premium og Ultimate skal WMM ha mogelegheit for å redigere HDV-opptak og, via programmet DVD Maker kan ein brenne video-DVDar.

  WindowsMovieMakersnet
  Custom FX og overganger via XML
  MovieMaker Archive
  RehanFX

  ZS4
  Dette er eit program der du kan ha so mange video- og lydsport du vil, og importere video i nokre ulike format. Det har ei rekkje effektar, ma. spele video baklengs, endre farten gradvis, chroma keying (fjerne ein bestemt farge i eit klipp, som ved blue/greenscreen) og fargejustering. Effektane kan justerast med keyframes.  Rimelege program  Adobe Premiere Elements
  Prisar er henta frå nettbutikken til Adobe.no, 20/02-08.
  Premiere Elements 4.0: 887,50kr
  Pakke med Photoshop Elements 6.0: 1325,00kr

  Premiere Elements er ein mykje enklare versjon av Premiere Pro, berekna på nybyrjarar, men som likevel har mange av funksjonane til Pro-versjonen innebygd, og ein ganske likt utsjånad. Ein fordel med dette, er at du kan få kjøpt det i ein pakke med Photoshop Elements for litt over 1000kr, og då får du med eit bra biletbehandlingsprogram på kjøpet. På same måte som med Avid FreeDV er det ein stor fordel at ein overgang til dyrare program vil vere mykje lettare, og då ikkje berre Premiere Pro, men alle Adobe program som er beslekta (t.d. After Effects til effektar og Encore til DVD-authoring), ettersom Adobe har ein relativt lik utsjånad på alle sine program. Programmet tilbyr ei uendeleg mengd video- og lydspor, ei rekkje effektar og brenning til DVD med eller utan meny direkte frå tidslinja.

  Ein kan laste ned ein 30-dagers prøveversjon frå denne sida.

  Testar:
  Adobe Premiere Elements 2.0

  CyberLink PowerDirector
  Pris henta frå Cyberlink.com og rekna om frå USD, 20/02-08:
  PowerDirector 6: 485kr

  [Fyll ut informasjon]

  Testar:
  CyberLink PowerDirector 5

  MAGIX Movie Edit Pro
  Pris henta frå Magix.com, 01.12.06:
  Movie Edit Pro 11: 599kr
  Movie Edit Pro 11 PLUS: 999kr

  Programmet kjem frå versjon 11 i to versjonar, «Classic» og «Plus». Det har fått mykje gode kritikkar, både i testar og på forum. Plus-versjonen inkluderer mellom anna støtte for HDV, 5.1-lyd og 3D-tekst. Begge har mogelegheit for å lage video-DVD-ar.

  NB! På den norske Magix-sida er i skrivande stund (20/02-08) kun versjon 11, og ingen demo tilgjengeleg. På den amerikanske sida derimot, finn ein versjon 12 og ein demo av denne: http://www.magix.com/us/movie-edit-pro/

  Artikkel frå akam.no.
  Test av DinSide.

  Nero Vision 5
  Prisar henta frå Nero.com 20/02-08:
  Nero 8: 485kr (nedlastbar)
  Nero 8: 565kr (tilsendt i eske)

  Dette er ein del av Nero-pakka. Det har mogelegheit for overføring av video frå DV- eller HDV-kamera og import frå DVDar, enkel redigering med nokre effektar, lage slideshows av bilete, og brenning med eller utan menyar på DVD.

  Pinnacle Studio
  Prisar henta frå XD.no, 20/02-08:
  Studio 11: 485kr
  Studio 11 Plus: 789kr
  Studio 11 Ultimate: 845kr

  Dette er «standardprogrammet» i norske heimar, ettersom det er eit av få (det einaste?) ein kan kjøpe på Elkjøp/Expert, og til ein gunstig pris. Det er eit program som er kjend for å vere ganske ustabilt, og det er mange som har mykje problem med det. Men merk at det ikkje gjeld alle, og at om ein har ei ryddig maskin som oppfyller alle krava til programmet, so er det større sjansar for at programmet held seg stabilt. Den nyaste versjonen, 11, skal i følge nokon oppføre seg betre enn tidlegare versjonar, og kjem i tre utgåver.

  Testar:
  Pinnacle Studio 10.5

  Mediachance EditStudio Pro
  Prisar henta frå Puremotion.com og rekna om frå USD, 20/02-08:
  Edit Studio Pro: 426kr (NB! kampanjepris)

  Puremotion, som laga dette programmet, vart kjøpt opp av Mediachance. Programmet tilbyr ikkje DVD-authoring, men ein kan kjøpe det i ein pakke saman med DVD lab pro, som er eit godt program for den jobben. Demoversjon kan lastast ned frå Download.com.

  Roxio VideoWave
  Prisar henta frå Roxio.com og rekna om frå USD, 20/02-08:
  VideoWave 8: 270kr

  [Fyll ut informasjon]

  Sony Vegas Movie Studio
  Pris henta frå Trigono.no, 20/02-08:
  Vegas Movie Studio 8: 547,50kr

  Sony Vegas Movie Studio er ein «krympa» versjon av storebroren Vegas Pro. Blant forskjellane er ei begrensing på fire video- og lydspor, manglande støtte for HD, surroundlyd og ikkje verktøy for fargekorrigering. Pakka inkluderer versjon 4.5 av DVD Architect Studio for å lage DVDar.

  Ein tabell som viser forskjellane mellom dei tre pakkane i Vegas-familien finn ein her.

  Sony Vegas Movie Studio + DVD Platinum Edition
  Pris henta frå Trigono.no, 20/02-08:
  Vegas Movie Studio Platinum 8: 825kr

  Nokre av forskjellane frå standardversjonen av Vegas Movie Studio:
  • HDV- og AVCHD-støtte
  • 5.1-surround-lyd
  • Fargekorrigeringsverktøy
  • Fleire video- og lydeffektar
  • DVD med læringsvideoar.
  Ein tabell som viser forskjellane mellom dei tre pakkane i Vegas-familien finn ein her.

  Ulead Video Studio
  Pris henta frå Ulead.com og rekna om frå USD, 20/02-08:
  Video Studio 11: 378kr
  Video Studio 11 Plus: 539kr

  [Fyll ut informasjon]

  Testar:
  Ulead Video Studio 10.  Profesjonelle/Semi-profesjonelle program  Adobe Premiere Pro CS3
  Prisar henta frå Adobe Store, 20/02-08:
  Adobe Premiere Pro CS3: 9025,00kr (nedlastbar versjon: 7220,00kr – nedlastinga er på omlag 5GB)
  (Oppdateringar frå Elements eller tidlegare utgåver av Premiere koster i underkant av tredjedelen.)

  I tillegg er programmet ein del av pakkene Creative Suite Master Collection (koster omlag 30 000kr) og Creative Suite Production Premium(koster omlag 21 000kr). Les meir om Creative Suite her: http://www.adobe.com/products/creativesuite/

  PPro har eit relativt enkelt grensesnitt, og mange effektar som ein kan tilpasse/kombinere med andre effektar. Det har 99 lyd- og videospor, mogelegheit for å eksportere direkte til DVD med eller utan menyar (menyar er berre tilgjengeleg i 2.0 og nyare), i tillegg til mange andre eksporteringsmogelegheiter. Det som er kanskje er den største fordelen med Premiere Pro, er integreringa med dei andre programma frå Adobe, og i det nye Production Studio har dette vorte endå betre. Med CS3 er nok Encore inkludert i pakka.

  Testar:
  Adobe Premiere Pro 2.0
  Adobe Premiere Pro 2.0 - Creative Cow

  Avid Liquid/Liquid Pro
  Prisar henta frå Avid Store, 20/02-08:
  Liquid 7: 4533kr

  Programmet kjem ogso i ein Pro-versjon, som inkluderer ein «break out box», som ein bruker til å kople analoge kjelder til PC-en, og ein Chrome Xe-versjon som inkluderer støtte for kortet AJA XENA LHe.

  Etter at Avid kjøpte opp Pinnacle, har Pinnacle Liquid Edition skifta namn til Avid Liquid, ved lansering av versjon 7 av dette populære programmet. Men ut frå screenshotsa ser det ikkje ut som dei har endra mykje på sjølve på programmet (med tanke på UI). Det inkluderer brenning av DVD med menyar direkte frå tidslinja og ei uendeleg mengde video- og lydspor. Dette skal vere eit stabilt og bra program, og har støtte for mange format.

  Alle som vurderer å kjøpe Liquid eller oppgradere til Liquid frå Studio: For å kome i gang med Liquid Edition, sjå på Pinnacle sine eigne tutorials. Du finn dei her: http://www.pinnaclesys.com/publicsite/us/T...line+Tutorials/

  Testar:
  Avid Liquid 7
  Avid Liquid 7 - Creative Cow

  Avid Xpress Pro
  Prisar henta frå Avid Store, og rekna om frå euro, 20/02-08:
  Xpress Pro HD: 15588.70kr

  Noko av det som vert framheva som Xpress-serien (og andre program frå Avid) si beste eigenskap, er handteringa av store mengder media. Dette vil vere ein fordel om du skal redigere store prosjekt. Pro-utgåva har ein stor samling effektar, støtter HD-video i mange ulike former. Multicam-redigering er òg inkludert i Xpress Pro, medan DVD-authoring kjem gjennom Sonic DVDit, som er inkludert (kun for Windows). Ein får i tillegg SmartSound SonicFire (for å lage musikk), Sorenson Squeeze (for komprimering av video) og Noise Industries Factory Tools (kun for OS X).

  Oversikt over Xpress Pro HD

  Testar:
  Avid Xpress Pro HD

  Avid Media Composer
  Prisar henta frå Avid Store, og rekna om frå euro, 20/02-08:
  Media Composer: 46 395kr

  Dette er storebroren til Xpress Pro, mykje brukt i TV- og filmbransjen.

  Sony Vegas Pro
  Pris henta frå Trigono.no, 20/02-08:
  Vegas Pro 8: 5982,50kr

  Vegas Pro inneheld Vegas for redigering og DVD Architect for å lage DVDar og Blu-ray-plater. DVD Architect er ikkje lenger mogeleg å kjøpe separat.

  Vegas er eit program som både er enkelt og kraftig. Det har støtte for fleire ulike format, som DV, HDV, XDCam og HD-/SD-SDI. Det har ei uendeleg rekkje video-/lydspor, og mogelegheit for leggje prosjekt innad i prosjekt. Redigering og eksportering av surroundlyd (5.1) er inkludert.

  Ein tabell som viser forskjellane mellom dei tre pakkane i Vegas-familien finn ein her.

  Ulead Media Studio
  Pris henta frå Ulead.com og rekna om frå USD, 20/02-08:
  MediaStudio Pro 8: 2 155kr

  [Fyll ut informasjon]

  Testar:
  Ulead MediaStudio Pro 8  For MAC OS X  Gratisprogram

  Apple iMovie HD
  (Dette ligg under gratisprogram fordi iLife er inkludert på alle nye Macar. Skulle ein kjøpt det frå Apple Store ville det kosta 649kr.)

  Enkelt og brukarvenleg program som gjer jobben på ein god måte. DVD-brenning gjer ein via iDVD, som ogso er inkludert i pakka iLife.

  AviDemux
  Dette er eit program rekna for enkelt kutting av video, samt omkoding til ei rekkje ulike format, deriblant DVD-klar MPEG2. Ein kan automatisere arbeidoppgåver ved hjelp av mellom anna skripting.

  Avid FreeDV
  Det har eit grensesnitt som truleg er litt vanskelegare enn Movie Maker og andre. Programmet er ein krympa versjon av Xpress Pro, med same utsjånad, men mange færre mogelegheiter. Det har nokre få effektar, mogelegheit for å leggje til tekst, og to videospor og to lydspor (ved å leggje fleire sekvensar inne i kvarandre kan ein få fleire spor), men ein kan ikkje brenne til DVD. Ein fordel med dette er at overgangen til eit dyrare Avid-program vil vere mykje lettare, ettersom grensesnittet er det same. Avid er det næraste ein kjem ein «industristandard» (vert bl.a. brukt mykje av NRK), og det er mange som nyttar det elles òg.
  For fyrstegongsbrukarar vil det vere ein god ide sjå gjennom Avid sine eigne tutorialar om programmet.

  Jahshaka
  Jahshaka er eit opensource-program, som er relativt avansert, og har mogelegheiter for klipping, effektarbeid, (3D)animering og lydmiksing. Du finn nokre få tutorials på heimesida til programmet. NB: Programmet har so langt ikkje mogelegheit for å overføre video frå DV-tape. For å gjere dette må du bruke eit anna program som iMovie.

  ZS4
  Dette er eit program der du kan ha so mange video- og lydu vil, og importere video i nokre ulike format. Det har ei rekkje effektar, ma. spele video baklengs, endre farten gradvis, chroma keying (fjerne ein bestemt farge i eit klipp, som ved blue/greenscreen) og fargejustering. Effektane kan justerast med keyframes.

  Rimelege program

  Apple Final Cut Express HD
  Pris henta frå Apple Store, 20/02-08:
  FCE 4.0: 1590,00kr

  FCE er ein litt krympa versjon av FCP, med det same grensesnittet, men litt færre funksjonar. Programmet har likevel alt ein vanleg brukar i konsumentmarknaden treng, og kanskje meir til. HDV- og AVCHD-støtte er inkludert. DVD-brenning gjer ein i iDVD, som følgjer med i iLife-pakka.

  Testar:
  Apple Final Cut Express

  Profesjonelle/Semi-profesjonelle program

  Adobe Premiere Pro CS3
  Prisar henta frå Adobe Store, 20/02-08:
  Adobe Premiere Pro CS3: 9025,00kr (nedlastbar versjon: 7220,00kr – nedlastinga er på omlag 5GB)
  (Oppdateringar frå Elements eller tidlegare utgåver av Premiere koster i underkant av tredjedelen.)

  I tillegg er programmet ein del av pakkene Creative Suite Master Collection (koster omlag 30 000kr) og Creative Suite Production Premium(koster omlag 21 000kr). Les meir om Creative Suite her: http://www.adobe.com/products/creativesuite/

  PPro har eit relativt enkelt grensesnitt, og mange effektar som ein kan tilpasse/kombinere med andre effektar. Det har 99 lyd- og videospor, mogelegheit for å eksportere direkte til DVD med eller utan menyar (menyar er berre tilgjengeleg i 2.0 og nyare), i tillegg til mange andre eksporteringsmogelegheiter. Det som er kanskje er den største fordelen med Premiere Pro, er integreringa med dei andre programma frå Adobe, og i det nye Production Studio har dette vorte endå betre.

  Testar:
  Adobe Premiere Pro 2.0
  Adobe Premiere Pro 2.0 - Creative Cow

  Apple Final Cut Studio
  Pris henta frå Apple Store, 20/02-08:
  FCS: 11 490,00kr
  (Oppgraderingar er billegare.)

  Final Cut Studio er ein komplett pakke for videoproduksjon, som består av Final Cut Pro, Motion 2, Soundtrack Pro og DVD Studio Pro 4. FCP er eit svært bra og kraftig redigeringsprogram som vert mykje brukt i den profesjonelle marknaden. Det har god støtte for ulike HD-format, gode fargekorrigeringsverktøy, multicam-redigering og elles alt ein avansert brukar treng. Det er ikkje lenger mogleg å kjøpe Final Cut Pro separat.

  Testar:
  Apple Final Cut Pro 5

  Avid Xpress Pro
  Prisar henta frå Avid Store, og rekna om frå euro, 20/02-08:
  Xpress Pro HD: 15588.70kr

  Noko av det som vert framheva som Xpress-serien (og andre program frå Avid) si beste eigenskap, er handteringa av store mengder media. Dette vil vere ein fordel om du skal redigere store prosjekt. Pro-utgåva har ein stor samling effektar, støtter HD-video i mange ulike former. Multicam-redigering er òg inkludert i Xpress Pro, medan DVD-authoring kjem gjennom Sonic DVDit, som er inkludert (kun for Windows). Ein får i tillegg SmartSound SonicFire (for å lage musikk), Sorenson Squeeze (for komprimering av video) og Noise Industries Factory Tools (kun for OS X).

  Oversikt over Xpress Pro HD

  Testar:
  Avid Xpress Pro HD

  Avid Media Composer
  Prisar henta frå Avid Store, og rekna om frå euro, 20/02-08:
  Media Composer: 46 395kr

  Dette er storebroren til Xpress Pro, mykje brukt i TV- og filmbransjen.  For Linux-distroar  Dyne:bolic
  Dyne:bolic ein eigen distro spesielt retta mot multimedia. Den inkluderer ei rekkje program for bilet- og videoredigering, samt ein del andre relaterte program. Du finn ei kort omtale her.

  Ubuntu Studio
  Dette er ein versjon av den populære distribusjonen Ubunu som er berekna på media. Den har difor ei rekkje program for lyd, video og grafikk installert som standard. Les meir på heimesida og på [ame=http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Studio]Wikipedia.[/ame]


  Gratis-/nybyrjarprogram

  AviDemux
  Dette er eit program rekna for enkelt kutting av video, samt omkoding til ei rekkje ulike format, deriblant DVD-klar MPEG2. Ein kan automatisere arbeidoppgåver ved hjelp av mellom anna skripting.

  Kino

  [Fyll ut informasjon]

  LiVES

  [Fyll ut informasjon]

  OpenMovieEditor
  Litt meir info her:
  http://stream0.org/2008/01/open-movie-edit...rprisingly.html

  Vivia
  Dette er eit program med open kjeldekode, som framleis er i startfasen, men som allereie har eit par avanserte funksjonar. Desse er for det fyrste «multicam»-redigering, altso ein måte å forenkle redigeringa av scener tatt opp med fleire kamera, og for det andre mogelegheit for å ha fleire tidslinjer i det same prosjektet. Av effektar og overgangar er det for augeblikket berre overtoning (crossfade/cross dissolve) og inn- uttoning (fade in og fade out). Import- og eksportmogelegheitane er begrensa til PAL-video og ein del ulike biletformat.
  PiTiVi

  [Fyll ut informasjon]

  ZS4
  Dette er eit program der du kan ha so mange video- og lydsport du vil, og importere video i nokre ulike format. Det har ei rekkje effektar, ma. spele video baklengs, endre farten gradvis, chroma keying (fjerne ein bestemt farge i eit klipp, som ved blue/greenscreen) og fargejustering. Effektane kan justerast med keyframes.


  Profesjonelle/Semi-profesjonelle program

  Cinelerra / Cinelerra CVS
  CVS-versjonen vert oppdatert av frivillige, den andre er den «offisielle» versjonen. Les meir om programmet på [ame=http://en.wikipedia.org/wiki/Cinelerra]Wikipedia.[/ame]

  Jahshaka
  Jahshaka er eit opensource-program, som er relativt avansert, og har mogelegheiter for klipping, effektarbeid, (3D)animering og lydmiksing. Du finn nokre få tutorials på heimesida til programmet. NB: Programmet har so langt ikkje mogelegheit for å overføre video frå DV-tape. For å gjere dette må du bruke eit anna program som DVGrab eller Kino.  Andre nyttige småprogram


  DVdate
  Programmet er gratis for privat bruk, men bedrifter o.l. må kjøpe lisens.

  Har ein nokon gong hatt lyst til å vise dato og klokkeslett på videoane dine, so kan dette vere programmet for deg. Det kan legge informasjonen direkte på videoen, eller lage ei undertekstfil med den. I tillegg kan det gjere mykje forskjellig med DV-filer. Du kan konvertere mellom type 1 og type 2, konvertere andre filer til DV AVI, konvertere mellom PAL og NTSC og meir.

  Debugmode Wax
  Wax er eit program som kan brukast for seg sjølv, eller som plugin til Vegas og Premiere (om det fungerer med dei nyaste versjonane av desse). Det har ein god del effektar som 3D-tekst og ein partikkelgenerator, og kan brukast til keying, rotoscoping o.l.

  Ein kan bruke mellom anna plugins for Virtualdub i programmet, og det finst ein del ferdiglaga presets som ein kan laste ned, t.d. Her: http://users.otenet.gr/~vassias/

  Enhancemovie
  Pris henta frå Enhancemovie.com og rekna om frå USD, 20/02-08:
  215kr
  Dette er eit program som enkelt lar ein forbetre videoen ved å utføre ymse fargekorrigeringar, utbedre støy o.l.

  EffectsLab/CompositeLab/VisionLab
  Prisar henta frå FXHome.com og rekna om frå euro 20/02-08:
  EffectsLab Pro: 1019kr
  CompositeLab Pro: 1019kr
  VisionLab Studio: 3388kr

  EffectsLab er eit ganske enkelt og greit program for å lage spesialeffektar som Star Wars-lyssablar og eksplosjonar. CompositeLab er for keying, maskering og fargegradering. VisionLab er eit program som inkluderer alle funksjonane til begge dei to andre, og eit par ekstra.

  Scenalyzer
  Pris henta frå Scenalyzer.com og rekna om frå euro 20/02-08:
  268kr
  Scenalyzer er eit hendig program for overføring av video frå videokamera til PC. Det har mange greie funksjonar, fint skildra i dette innlegget.

  WinDV
  Eit anna program for overføring av video frå kamera. Det består av kun ei programfil på under 100kb, og er heilt gratis.
   
  #1
 2. jasonX

  jasonX Lt. Commander

  Innlegg:
  1.221
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  kjempe flott :D
   
  #2
 3. erdnis

  erdnis Lt. Commander

  Innlegg:
  589
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  Fin og nyttig tråd!
   
  #3
 4. Melwasul

  Melwasul Lt. Commander

  Innlegg:
  2.656
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  Hehe, mente ikke at du skulle kopiere sitatet. Bare skrive det om til "formelt" eller noe. Ellers var det bra guide og ingen tvil på at tråden blir sticky ;)

  Hva med å skrive litt på Pinnacle Liquid Edition som følger med linken til tråden under? Tilfelle akam.no er nede eller folk ikke gidder å sjekke linken.

  Og dere som har Vegas (det er minst et par av dere) - gi gjerne produktbeskrivelse og tilfeldigvis pris til han. Det kan bli nyttig.
   
  #4
 5. Kyrre

  Kyrre Citizen

  Ingen tvil nei. 8)
   
  #5
 6. df

  df Lt. Commander

  Innlegg:
  374
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  denne siden bør være bra for å få info til guiden
   
  #6
 7. incanus

  incanus Lt. Commander

  Innlegg:
  881
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  Sjølv om det etterkvart har vorte ganske mange gratis/nybyrjarprogram i guiden (Takk df), so mangler ein del på fleire av dei viktigaste (i mine auge) oppføringane:

  -Sony Vegas (+DVD)
  -Avid Xpress DV/Pro/Studio
  -Apple Final Cut Pro (+ iMovie, Final Cut Express og FC Studio)

  Det må no vere nokon her inne som bruker desse programma, og som kunne tenke seg å skrive ein kort beskrivelse av dei. Ikkje for å mase, men har enno ikkje fått noko respons på desse progsa, sjølv om det har vore over 1000 visningar her og på forum.akam.no til saman.
   
  #7
 8. df

  df Lt. Commander

  Innlegg:
  374
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  jeg vil bare anbefale debugmode wax til de som ikke har et bra partikkel program og ikke gidder å bruke penger på noe partikkel program så er wax mit i blinken et ganske bra partikkel system!
   
  #8
 9. df

  df Lt. Commander

  Innlegg:
  374
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  Hva står NLE for?
   
  #9
 10. incanus

  incanus Lt. Commander

  Innlegg:
  881
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  NLE = non-linear editor. Fellesbetegnelse for redigeringsprogram som me kjenner dei i dag. I tidlegare tider, når dei berre hadde film, og måtte klippe og lime sammen filmrullar, og ikkje klipp i ei tidslinje, hadde ein ein sjanse til å gjere det rett. Å kunne gjere det ikkje-lineært (non-linear) vil seie at ein kan legge klipp i den rekkefølgja ein vil, byte om på rekkefølgja om ein ombestemmer seg eller byrje på slutten av filmen om ein vil det. I motsetnad til før, då ein måtte byrje på byrjinga, og gjere alt i den rekkefølgja det skulle vere i filmen.
   
  #10
 11. incanus

  incanus Lt. Commander

  Innlegg:
  881
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  Eg har no slutta med diskriminering, og laga ein eigen kategori for Linux-baserte program. Den inneheld for augeblikket berre ZS4 (tidlegare ZweiStein) og MainConcept MainActor, men eg håper på ein etterkvart fyldigare dekning (med hjelp av andre sjølvsagt...).

  Og so vil eg masa litt meir når det gjeld FCP/FCE/iMovie, Avid-program og Sony Vegas: Manglar framleis beskrivelse. So om nokon med erfaring frå eit eller fleire av desse programma, og har eit ledig augeblikk, so tek eg med glede imot ein kort tekst som beskriver det/dei.

  På førehand takk.
   
  #11
 12. ThaKladd

  ThaKladd Ensign

  Innlegg:
  8
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  0
  #12
 13. incanus

  incanus Lt. Commander

  Innlegg:
  881
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  Har skrive nokre små skildringar av programma til Avid og Apple som er lagt til. Eg veit det er fleire her som (i motsetnad til meg) har erfaring med desse, so om nokon har forslag til endringar/tilføyingar, er eg sjølvsagt open for det.

  Og eit lite spørsmål: Burde Avid Xpress DV verte flytta frå (Semi-)Profesjonelle program til Nybyrjarprogram? Det er jo det billegaste programmet til Avid (med unnatak av FreeDV), men det vert kanskje feil å setje det i same klasse som Adobe Premiere Elements, Pinnacle Studio o.l....
   
  #13
 14. Polarbear

  Polarbear Lt. Commander

  Innlegg:
  230
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  Bare lurer litt på om dette med fullkvalitets video med USB er riktig, etter hva du har sakt i de andre guidene om usb og firewire skulle jeg tru at man bare kan overføre med firewire i fullkvalitet.
   
  #14
 15. incanus

  incanus Lt. Commander

  Innlegg:
  881
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  Eg veit kva eg har sagt i den andre tråden (som eg ikkje trur ligg på dette forumet), deriblant dette:
  Det er forøvrig basert på det k-ryeng på Diskusjon.no har sagt. Burde kanskje føyd til «frå Panasonic-kameraa» på det avsnittet, då eg er usikker på om det gjeld for alle.
   
  #15
 16. Polarbear

  Polarbear Lt. Commander

  Innlegg:
  230
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  Ok bare lurte, ettersom jeg nylig har anskaffet et panasonic kamera.
   
  #16
 17. Polarbear

  Polarbear Lt. Commander

  Innlegg:
  230
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  125
  Hører det har kommet en ny versjon av pinnacle studio...versjon 11...er det noen som vet noe som er verdt å vite om denne? har fra før av premiere6.5 er det store forskjeller på disse programmene, jeg tenker å bruke studio 11 ultimate? ser ut til å ha skjedd så mye i teknologien siden premiere 6.5 at det er på tide med en oppgradering.
   
  #17
 18. Mamen

  Mamen Lt. Jr. Grade

  Innlegg:
  28
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  20
  Fin liste, men savner litt mer sammenligning. Det er mest oppramsing og lenker til de ulike programmene (som er nyttig det også.) Jeg brukte f.eks Pinnacle systems 8 en stund. Men ser at jeg ikke er den eneste som har strevd med slitsome bugs osv. Derfor er jeg litt i tvil om hva jeg skal kjøpe nå. Kanskje skal jeg velge noe annet enn versjon 11. Noen tips om hva jeg burde vurdere? Ellers får jeg vel begynne på toppen og prøve meg fram :p

  EDIT:
  Tar diskusjonen her:
  http://www.norskfilmforum.com/modules.php?name=Forums&;file=viewtopic&;t=5309
   
  #18
 19. toph1980

  toph1980 Cadet 3

  Innlegg:
  3
  Liker mottatt:
  0
  Poeng:
  0
  Sv: Oversikt over redigeringsprogram. OPPD.: 23/02-08

  Fin oversikt, men jeg savner Grass Valleys EDIUS 6 på listen over fullverdige redigeringsprogram. Etter å ha brukt Premiere/VEGAS Studio hjemme og FCP på skolen har jeg nå byttet ut alle med EDIUS. Raskere og mer brukervennlig programvare skal man lete lenge etter. Kraftig er det også, endelig har man fått noe ala FCP til PC. Bred støtte av standarer og codecs, rl rendering av bl. a. audio, video og effekter, og det eneste redigeringsprogrammet som tillater meg å klippe sammen raw footage fra mine DSLR (H.264) uten at avspillingen er choppy. Ikke behøver jeg å konvertere heller.
   
  #19

Del denne siden